Bewoners

Bos- en Meerzicht biedt plaats aan mensen met uiteenlopende ziektebeelden, waarbij ook sprake kan zijn van een combinatie van aandoeningen:

 • Mensen met somatische aandoeningen
 • Mensen met dementiële syndromen
 • Mensen met sociale problematiek

Bij somatische ziekten kunt u denken aan het verplegen van mensen:

 • na een hersenbloeding of herseninfarct
 • met verlammingen t.g.v. uitval van lichaamsfuncties (bijv. door de ziekte van Parkinson)
 • na het ontstaan van ziekte t.g.v. ouderdom

De dementiële syndromen omvatten alle voorkomende vormen:

 • ‘ouderdoms’dementie / verergeren van geheugenverlies
 • ziekte van Alzheimer
 • ziekte van vasculaire dementie

Bij sociale problematiek kunt u denken aan mensen, die op oudere leeftijd dreigen te vereenzamen. Bijv. door veelvuldige sterfte in hun familiekring.

Bos- en Meerzicht biedt daarnaast plaats aan nog 2 categorieën:
(Nadere toelichting vindt u in de paragraaf ‘andere werkzaamheden’.)

 • De medewerkers zijn zeer ervaren in het bieden van palliatieve en terminale zorg. Het betekent o.m. dat iemand kan worden opgenomen, die in een terminale fase in het ziekteproces verkeert.
 • Bos- en Meerzicht heeft contacten met de omliggende ziekenhuizen. Soms hoeft een patiënt niet langer in het ziekenhuis te verblijven en wordt ons verzocht om op te nemen. Bos- en Meerzicht biedt dan mogelijkheid tot verder herstel c.q. nazorg.
  Het Huis is erkend als zorghotel. Het betekent dat de verzekeraar, onder voorwaarden, overgaat tot het gedeeltelijk vergoeden van kosten die samenhangen met deze vorm van verblijf.