Doelgroepen

In Bos-enmeerzicht kun je wonen met een zorgvraag maar ook zonder zorgvragen. De bewoners zijn tussen de 60-100 jaar en er is meestal wel sprake van een zorgvraag gericht op persoonlijke zorg, verpleging of begeleiding. Deze zorg kan voortkomen uit de leeftijd maar ook vanuit lichamelijke, geestelijke en cognitieve problemen/ziektebeelden.

Er is een grote verscheidenheid aan ziektebeelden bij deze  bewoners ik zal er een paar benoemen;

  • parkinson
  • dementie
  • diabetes
  • restverschijnselen CVA
  • beperkingen in het bewegingsapparaat

Er is geen sprake van 1 specifieke doelgroep in huis en er zijn ook geen verdelingen. Een ieder woont in zijn eigen appartement en men treft elkaar in huis als men dit wil bij de maaltijden, activiteiten, in de gezamenlijke huiskamer, tuin etc.