Wat zijn de kosten?

In Bos- en Meerzicht wordt gebruik gemaakt van twee geldstromen:

 • de zorggelden
 • woon- en servicekosten

Zorggelden

Onder het kopje zorgindicaties heb ik uitleg gegeven over de verschillende zorgindicaties welke er mogelijk zijn. Als u in Bos-enmeerzicht komt wonen krijgt u altijd een woon -service overeenkomst.

De zorgkosten zijn per individu verschillend, op de WMO en WLZ indicaties is een eigen bijdrage vastgesteld door de overheid welke valt bij bos-enmeerzicht onder de extramurale zorg (thuiszorg).

Heeft u een ZVW indicatie dan is er geen eigen bijdrage.

Woon- en servicekosten

Bij de woon- en servicekosten kunt u in de eerste plaats denken aan de kosten voor het gebruik van het appartement zelf.
De maandprijzen kenmerken zich door een behoorlijke variëteit.

De verschillen in prijzen zijn gebaseerd op het volgende:

 • De situering der appartementen.
  (In de eerst gebouwde vleugel zijn deze goedkoper, dan in de vleugel die in 2009 werd geopend.)
 • De grootte van het appartement, dan wel het gehuurde aantal vierkante meters.
 • Wordt het appartement bewoond door één of door twee bewoners.

Ongeacht de keuze voor een appartement: de gegeven zorg blijft onveranderd op een hoog niveau!

In deze kosten zijn verder meerdere posten ondergebracht. U kunt denken aan:

 • afschrijving inventaris
 • belastingen
 • energie
 • gebruik en onderhoud tuin
 • voeding en dranken
 • verzekeringen
 • etc. etc.

Over het bovengenoemde is logischerwijs meer te vertellen. Daartoe leent een persoonlijk gesprek zich het beste. Voor alles geldt evenwel dat uw familielid c.q. uzelf de overtuiging dient te hebben, dat Bos- en Meerzicht dé aangewezen plek is om de laatste levensjaren door te brengen.
Immers; is die keuze eenmaal gemaakt dan kan men – ongeacht wat zich voordoet – in ons Huis blijven wonen.