Zorg(indicaties)

U kunt bij Bos-enmeerzicht wonen ook als u geen zorgindicatie heeft maar er voor kiest om hier te komen wonen en gebruik te maken van de service van het huis, de gezelligheid en warmte en de zorg nabij.

Als u een ZZP indicatie heeft welke gesteld is door het CIZ dan kunt u met uw indicatie hier wonen mits u niet binnen het kader valt van de exclusie regelementen. Stel iemand loopt veel weg of er is sprake van zeer ongewenst gedrag als gevolg van een gedrag stoornis dan is Bos-enmeerzicht als open huis niet de juiste plek om de zorg te kunnen bieden.

U kunt ook hier komen wonen met een ZVW indicatie ( wijkverpleging), deze indicatie kunnen wij ook afgeven als blijkt dat u zorgvragen heeft welke geïndiceerd mogen worden vanuit de ZVW.

Voor de functie Huishoudelijke Zorg en dagverzorging kunt u een indicatie aanvragen bij de gemeente. Dit geld niet voor degene met een ZZP (WLZ indicatie) daar zitten deze functies vanaf 2017 beiden al in.

De verpleegkundigen van Bos-enmeerzicht kunnen u alles mondeling uitleggen en toelichten als het gaat om zorgindicaties en u hier in bijstaan. Wij zijn u graag van dienst!